– Eller er det bare et symptom på noget helt andet?

Jeg oplever, rigtig mange lider af hovedpine. Hovedpine er et af de første signaler fra kroppen på, at der er noget, du gør, der ikke er godt for dig.
Spændingshovedpine er en tilstand, som kan komme af, at du spænder i nakken og skuldrene.
Det gør du fordi, du ikke spiser regelmæssigt, drikker for lidt vand, drikker du for meget te eller kaffe, får for lidt søvn eller har en dårlig kropsholdning eller arbejdsstilling, du bevæger dig for lidt. Du er stresset på dit arbejdet, du er presset i dit privatliv, du har for meget om ørene i din hverdag, der er ikke plads til dig, og det du gerne vil.
Der er mange grunde til at du får hovedpine. Spændingshovedpine kan som oftest afhjælpes ved, at du begynder at dyrke motion, drikker 1,5 — 2 liter vand om dagen, husker at spise din frokost selvom, du har travlt på dit arbejde, eller får en ny og bedre arbejdsstilling.

Oplever du din hovedpine bliver ved, og du har svært ved at finde årsagen?

Det kan være fordi din hovedpine ikke kun er en overfladisk tilstand, som du får væk ved at lave nogle få og enkle løsninger.
Jeg oplever, at mine klienter går med simple symptomer i for lang tid, uden at gøre noget ved det. Det skyldes, at det at have hovedpine, ikke bliver anset for noget specielt alarmerende. Vi kan enten sove eller tage en smertestillende pille og så forsvinder hovedpinen. Men det er vigtigt at tage signalet fra kroppen alvorligt. Det er et signal fra din krop og din psyke på, at der er noget i dit liv, som ikke fungerer optimalt.

Jeg oplever 2 forskellige hovedpinetyper i min klinik

Den ene version: er den hvor en spændingshovedpine. kan lettes, ved at du strækker dine nakke — og skuldermuskler, ændre dine kostvaner, drikker mere vand og få hjælp til din arbejdsstilling. Du begynder at bevæge dig mere, for at komme af med spændingerne i din krop. Alt dette vil hjælpe dig med at få dine spændinger i din krop til at blive mindre.

Den anden version: er den, hvor årsagen til, at du har ondt i hovedet, ligger gemt i kroppen eller psyken, og det medfører, at du oftere har hovedpine.
Det kan være forhøjet blodtryk, nedsat syn, allergi, skæren tænder om natten, kæbespændinger, stress på arbejdet, stress i hjemmet, nedsat immunforsvar, gentagende bi-og pandehule betændelser, bekymret tanker og mange flere bagvedliggende årsager.

Oplever du at din hovedpine forringer din livskvalitet?

Hvis du har ondt i hovedet mange gange om ugen, kan det have en stor indflydelse på din livskvalitet. Hvis du hele tiden skal melde fra til noget, som du gerne vil, fordi du har ondt i hovedet. Vil du have sværere ved at opretholde et liv, som du gerne vil have det og dermed bliver kvaliteten af dit liv forringet.
Det kan være du skal melde fra til det sociale i dit privatliv.
Det kan være du skal sygemelde dig fra arbejde, hvor der er travlt
Det kan være du ikke har overskud til din familie, som du plejer.
Det kan være det smertestillende medicin, du har taget før, ikke hjælper mere på din hovedpine.
Det kan være du skal sig mere fra både privat og på dit arbejde, for at komme af med din hovedpine.
Det kan være du vågner med hovedpine nu, før i tiden fik du hovedpine i løbet af dagen.

Lægger du mærke til hvordan du har hovedpine?

Når du begynder at lægge mærke til, hvor tit du har hovedpine, kan du begynde at forstå, hvor meget det at have ondt i hovedet begrænser din livsudfoldelse. Det er et advarselssignal fra din krop og sind på, at du gør noget i dit liv, som ikke er hensigtsmæssigt for dig.

Har du hovedpine 1 eller flere gange om ugen, er det en trykken i tindingen, en smerte i hele hovedet eller er det en smerte som kommer fra nakke og skuldrene og breder sig op i panden, føles dit hoved bare tungt og træt hele tiden eller sidder hovedpinen bag øjnene?
Når du begynder at lægge mærke til, hvor tit og hvordan din hovedpine er, kan du begynde at fokusere på, hvad det er som udløser din hovedpine.

Min erfaring fra klinikken

I min klinik møder jeg ofte klienter med hovedpine. Her bruger jeg ovenstående måde, til at få skabt fokus på nogle af de fysiske og psykiske årsager til at hovedpine er en del af klientens dagligdag.

Et eksempel fra min klinik er, at en klient på 45 år kommer til mig, fordi vedkommende har været plaget af hovedpine gennem 10 år. I de sidste 2–3 år er hovedpinen blevet forværret med daglige anfald. Klienten har i tidligere kunnet lindre hovedpinen med smertestillende medicin. Klienten arbejder i sundhedsvæsenet og har gjort det i alle årene. Det kommer frem ved den første samtale, at det er et utroligt travlt arbejdsmiljø klienten arbejder i, og det er kun blevet værre igennem årene. Bygningen som klienten arbejder i, er beton. Klienten lider af gentagende og mange bi- og pandehulebetændelser og er blevet opereret for det. Effekten af operationen har været størst i starten efter operationen. Bihulebetændelserne er der stadig men i mindre omfang. Klienten kommer til mig, fordi hovedpinen er blevet hyppigere og forværret.

I denne case er det et svækket immunforsvar, som er den primære årsag til hovedpinen. Immunforsvaret er blevet svækket af et arbejdsliv på en stresset og ofte presset arbejdsplads. Stress er en af de hyppigste årsager til nedsat immunforsvar. Et højt stress niveau kan være med til at svække immunforsvaret og kan fører til gentagende pande- og bihulebetændelser.

Efter flere behandlinger blev jeg opmærksom på, at der kan ligge en intolerance i forhold til indeklimaet gemt hos klienten. Jeg anbefalede at tage kontakt til egen sygekasselæge, for at få en test for allergi i forhold til beton. Indeklimaet i beton huse kan udtørre vores luftveje og gør vores luftveje modtagelige for selv den mindste bakterie. Jeg vejledte klienten til at drikke rigeligt med vand og sørge for at indeklimaet bliver mere fugtigt. Det kan gøres med mange grønne planter.

Jeg udarbejdede en behandlingsplan, som var tilpasset klientens symptomer, hvor jeg brugte ansigtszoneterapi som den primære behandlingsform. Jeg arbejdede med at få klientens immunforsvar i en bedre balance. I begyndelsen af hver behandling spurgte jeg ind til, hvordan klienten havde haft det siden sidst. Det gjorde jeg for at følge med i, om behandlingsplanen jeg har lagt stadig er aktuel i forhold til klientens symptomer og videre forløb.

Efter gentagne behandlinger oplevede klienten, at der var dage hvor vedkommende ikke havde hovedpine. Det var en markant forbedring i klientens tilstand. Klienten fik en udrensning i form af en bihulebetændelse, som kroppen selv healede uden brug af antibiotika. Resultatet for klienten blev færre hovedpine dag og et større overskud til arbejdet og det daglige liv.